سال نو مبارک

شرکت فرهنگ فیلم تهران سال 1399 را به کلیه هموطنان علی الخصوص بیمه شدگان، کارفرمایان و بازنشستگان تبریک عرض می کند