در خانه می مانیم تا کرونا را شکست دهیم

به دنبال شیوع ویروس کوید 19و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا و همچنین قدردانی از محاظان سلامت، سازمان تامین اجتماعی با همکاری شرکت فرهنگ فیلم تهران کلیپ در خانه میمانیم را تولید کرد.