کارگر

روز کارگر گرامی باد

کارگران و صنعتگران به عنوان نیروی محرکه در صنعت ، نقش اساسی در تولید دارند، در ایران نیز برای قدردانی از تلاشهای کارگران، 12 اردیبهشت به عنوان روز کارگر تعیین شده است به همین جهت کلیپ پیش رو این شرکت به سفارش سازمان تامین اجتماعی تولید کرده است.
دست هایت که آیینه تلاش روزگارند، پر برکت باد!
روز کارگر گرامی باد